Committee for European Education in Anaesthesiology

25 - 27 Sep 2020, Kopaonik, hotel "Grand"

CEEA Kurs 1

Obaveštenje


  • Kurs CEEA je odložen za nove datume 25 do 27,09.2020.
Skini obaveštenje

Program skupa


Skini obaveštenje

Informacije o učešću i smeštaju


  • Mail za informacije, ceea.kurs@gmail.com
Skini obaveštenje

Prijava učešća